wallpaper

Nyx zorg voor slaap

De nacht is om te slapen!

We horen onze slogan steeds vaker terug in het land en zelfs daarbuiten! Dit tot onze grote vreugde, want elke inzet om slaap van mensen met een zorgvraag te verbeteren, maakt het verschil. Goede slaap is immers de basis van ons bestaan. Voor mensen met een (complexe) zorgvraag is goede slaap niet altijd vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een verstandelijke beperking en kwetsbare ouderen, vaker een verstoorde slaap hebben dan anderen. Niet altijd nog worden slaapproblemen herkend, waardoor deze lange tijd kunnen blijven bestaan.  Op lange termijn kan een slechte of verstoorde slaapkwaliteit resulteren in aanzienlijke problemen op zowel lichamelijk als psychisch gebied. In het ergste geval kunnen specifieke slaapproblemen levensbedreigend zijn. Gezien de grote negatieve invloed van slaapproblemen op de algehele gezondheid van mensen, is het van belang dat men kennis heeft van de slaapkwaliteit.

Nyx zorg voor slaap zet zich expliciet hiervoor in: het (h)erkennen en herstellen van slaapproblemen bij zorgvragers.

Dit doen we door het bieden van scholing, het doen van slaapdiagnostiek en het delen van onze  kennis met collega zorgprofessionals. Gestart in 2001 met de eerste pionier-stappen op het gebied van slaapdiagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking, zijn we in 2014 uitgegroeid tot maatschap en slaapexpertisecentrum voor de gehele zorg. We geven inmiddels dan ook scholing aan nagenoeg alle zorgsectoren. We hebben in de afgelopen jaren vele zorginstellingen mogen helpen met het opzetten en scholen van slaapteams, waardoor het thema slaap (diagnostiek en verbeteren) steeds steviger op de kaart is komen staan. Daarnaast hebben we krachten gebundeld, door slaapteams aan elkaar te koppelen; samen weet je immers meer! We hebben o.a. samenwerkingscommunity’s opgericht bij de VGN en het Platform EMG (Kenniskring Slaap).

De ouderenzorg doet een steeds groter appèl op onze expertise; we zien hier een toename van slaapgerelateerde zorgvragen én een vraag om meer kennis over slaap en slaapproblemen.  Door in te zetten op het vergroten van deze kennis, zijn zorgvragers ook eerder in staat om veranderingen in gedrag en gezondheid te linken aan mogelijke slaapproblemen. Waar mensen ouder worden, is goede slaap namelijk niet altijd meer vanzelfsprekend. Zo doen oudere mensen er vaak langer over om in slaap te vallen en zijn vaker tussendoor wakker.                                                  Daarnaast zien we dat de slaap hygiëne (alle stappen die nodig zijn voor een goed slaap/waakritme) te wensen overlaat. Door een slechte slaap kan de gezondheid van de oudere snel achteruitgaan. Nog lang niet overal echter, wordt slechte slaap gezien als oorzaak van lichamelijke en psychische achteruitgang.

Vanuit Nyx zorg voor slaap zetten we in op het vergroten van deze kennis en alertheid. We worden daarnaast gevraagd om mee te denken m.b.t. individuele cases. Het betreft hier dikwijls mensen met dementie die het slaap/waakritme hebben omgedraaid of die erge nachtelijke onrust laten zien. We hebben expertise in het verbeteren van de slaap mensen met een complexe zorgvraag en kunnen stap voor stap met u het verbeterproces vormgeven.

Veelal wordt onze inzet via het CCE ingeroepen, maar het is ook mogelijk ons rechtstreeks te benaderen via ons aanmeldformulier.

Nyx zorg voor slaap is, waar mogelijk,  betrokken bij het opstellen van slaap/waakrichtlijnen en kwaliteitsstandaarden in de zorg. Zo werken wij momenteel mee aan de totstandkoming van de kwaliteitsstandaard ‘Zorg voor gezonde slaap en zorg bij slaapproblemen”van de V&VN/Trimbos.

Met u maken wij een verschil van dag en nacht!

 

 

Scholing

scholing

Klik voor ‘Scholing’

Slaapproblemen bij zorgvragers worden niet altijd (h)erkend door professionals. Er is in veel gevallen sprake van onderdiagnostiek op het gebied van de 24 uurs beeld­vorming. Door zorgprofessionals te scholen op het gebied van de slaapfysiologie en mogelijke slaapproblemen bij zorgvragers, kan er meer inzicht ontstaan in de slaap. Maar ook in klachten overdag die slaap gerelateerd zijn.

Zorgprofessionals & ouders

zorgprofessionals

Klik voor ‘Zorgprofessionals & ouders’

Slaapproblemen uiten zich vaak door gezondheids­problemen en/of psychische klachten. Ook valincidenten en geheugen­problemen kunnen het gevolg zijn van slechte slaap. Wij kunnen samen met u kijken of er sprake is van slaapproblemen. We diagnosticeren met behulp van actigrafie en geven advies.