wallpaper

Basiscursus Actigrafie ®

Basiscursus actigrafie®

In de Basiscursus Actigrafie bieden wij een op maat gemaakte training aan. We gebruiken in de cursus de Actiwatch. Dit is een kleine, robuuste, actigrafie-gebaseerde datalogger, ontworpen voor professioneel, klinisch en wetenschappelijk gebruik. Met de Actiwatch-modellen, kunnen we digitaal geïntegreerde metingen doen van grove motorische activiteit. Deze gebruiken we om slaappatronen en lichtintensiteit te visualiseren, met als doel de fysieke activiteit of slaap te kwantificeren. Het gebruik van de Actiwatch kan op diverse manieren geschieden: voor onderzoeksdoeleinden of voor klinische. In Nyx gebruiken wij de actiwatch voor beide. Met de Actiwatch is het mogelijk om op een cliëntvriendelijke manier data te verzamelen. In principe werken actigrafie accelerometers om beweging te volgen als maat voor activiteit, daarnaast volgen ze de lichtintensiteit (AW2).

Voor wie is de cursus bedoeld

De cursus is bedoeld voor iedereen die metingen doet of wil gaan doen met de Actiwatch (AW2 en AW5) bij mensen met verstandelijke beperkingen. Over het algemeen trainen wij (AVG) artsen, verpleegkundigen, gedragskundigen en overige behandelaars en medewerkers primair proces niveau 4 en 5.

Trainingsvraag

Van te voren wordt met de opdrachtgever de trainingsvraag verhelderd: wat wil men weten en in hoeverre is de Actiwatch al in gebruik. In de training bieden de volgende onderdelen standaard aan:

 • theorie over slaap en slaapproblemen
 • werken met de software
 • bewerken van de actigrafieën
 • analyseren van de actigrafieën
 • eigen casuïstiek

Duur

Twee dagdelen van elk 3½ uur. Desgewenst kan er in meer of minder tijd worden getraind. Wel dient opgemerkt te worden dat één dagdeel vaak als té kort wordt ervaren.

Voorbereiding door cursist

Bij aanmelding bij de cursus vragen wij de cursist of er in de eigen werklocatie een Actiwatch aanwezig is. Indien dit het geval is, verzoeken wij een eigen en recente meting mee te nemen die in de cursus geanalyseerd gaat worden. Indien er geen Actiwatch aanwezig is, wordt deze door Nyx, zorg voor slaap uitgeleend. De cursist moet dan een meting bij één van de cliënten van de eigen locatie regelen. Deze meting gaat vooraf aan de cursus, zodat de cursist de Actiwatch mee kan nemen. In de cursus wordt de Actiwatch uitgelezen en geanalyseerd.

Resultaten na het volgen van de Basiscursus Actigrafie

 • Inhoudelijk
  • De cursist kent en onderkent het belang van goede slaap en weet hoe de slaap is opgebouwd.
  • De cursist kent de onderdelen van de actigrafie en de Actiwatch, weet ook de onderlinge samenhang tussen de verschillende onderdelen te benoemen.
  • Aan de hand daarvan kan de cursist een meting doen, deze uitlezen, interpreteren, risico’s inschatten, daarop sturen en is in staat de analyse te vertalen in een advies.
 • Organisatorisch
  • De cursist kan een planning maken en daarop sturen, waardoor het hele proces loopt: dialoog met cliënt of vertegenwoordigers, planning en voorbereiding, intakegesprekken, meting cliëntbesprekingen en evaluaties, betrokken disciplines inschakelen etc.
  • De cursist is in staat om de uitkomst van de actigrafie te vertellen aan de cliënt en diens systeem.
  • De cursist kan een inhoudelijke overdracht geven (mondeling en schriftelijk) aan professionals.
 • Voorwaardelijk
  • Condities creëren, waardoor de meting kan plaatsvinden.
  • De cursist weet wanneer andere disciplines betrokken moeten worden bij het proces.
  • De basishouding van de cursist m.b.t. verzamelen van diagnostische gegevens middels een actigrafie is vanuit betrokkenheid en expertise.
  • De cursist kan kaders stellen, het hele proces van de actigrafie aansturen, evalueren en toetsen.

Kosten:

€ 350,- (exl. reiskosten) per deelnemer. De basiscursus actigrafie word in-company gegeven met minimaal 4 en maximaal 12 deelnemers.

Evaluatie

Na het volgen van de Basiscursus Actigrafie vragen wij de cursist om een evaluatieformulier in te vullen.

Studiebelasting:

Geen

Accreditatie

Op verzoek kan accreditatie worden aangevraagd.

Aanmelding:

Voor de aanmelding hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

Lees de aanmeldingsvoorwaarden

Ik ben VrouwMan