wallpaper

Diagnostiek en advies

In zorginstellingen

Foto van actiwatch.

actiwatch

In de psychiatrie, ouderenzorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking komen slaapproblemen veel voor. Zo heeft ongeveer 2/3 van de mensen met een verstandelijke beperking slaapproblemen.

Behoeftepyramide van Maslow

Kijkend naar de behoeftepyramide van Maslow is slaap een basisbehoefte. Als de basisbehoefte vervuld is kan een persoon verder groeien.Behoeftepyramide van Maslow.

Basisbehoeftes

Maar in veel instellingen komen we niet aan vervulling van basisbehoeftes toe, slapen is niet iets waar aandacht aan besteed wordt met allerlei gevolgen van dien. Ook de Inspectie van Volksgezondheid ziet hier nauwelijks tot niet op toe. De gevolgen zijn o.a.: gedragsproblematiek, gezondheidsproblemen, geen opbouw van het immuunsyteem. Iedereen in de zorg wil graag dat de cliënt centraal staat maar dat blijkt vaak niet uit de bedtijden: daarin moet de cliënt zich schikken in de dienstroosters van het personeel. Dit werkt slaapproblemen in de hand. Dit is ook zo in de zorg voor ouderen.

Slaap- en pijnproblemen

Als we niet weten hoe een cliënt slaapt is er eigenlijk sprake van onderdiagnostiek. Want moeilijk verstaanbaar gedrag, vermoeidheid en gezondheidsproblemen komen vaak voort uit een slechte slaap. Ook pijn is een vaak onderbelicht probleem. Het mag duidelijk zijn dat cliënten met pijn slecht slapen maar omgekeerd als cliënten goed slapen is de pijnbeleving minder ernstig.

Wat hebben wij zorgprofessionals te bieden

  • Advies door middel van actigrafie diagnostiek bij het vermoeden van slaapproblemen.
  • Pijnmetingen bij mensen met een (zeer ernstige) verstandelijke beperking en ouderen.
  • Een dag training voor het werken met de REPOS (pijnschaal).
  • Pijnmetingen (REPOS of CPG) bij mensen met een verstandelijke beperking en ouderen met dementie.
  • Scholing over slaap en slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking, mensen met psychiatrische problemen en ouderen.
  • Scholing in het uitlezen van actigrafie voor gebruikers van de AW7 en AW2 in de zorg voor mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking en ouderen.
  • Complementaire zorg op locatie in de zorg voor ouderen, in de GGZ en in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Tarieven

Actigrafie (minimaal 2 weken 24 uur per dag) inclusief verslag met advies 325,-
Controlemeting met actiwatch (maximaal een jaar na de eerste meting) 275,-
Pijnmeting 350,-
Bespreking op locatie (per uur) 74,-
Reistijd per uur 37,-
Reiskosten per kilometer 0,30

Kosten voor scholingen, lezingen en complementaire zorg: afhankelijk van de (hulp)vraag.

Vraag ons om een prijsopgave!