wallpaper

Over ons

Nyx zorg voor slaap

Nyx zorg voor slaap bestaat uit Tejo Hylkema en Sylvia Loos.

Vanuit onze maatschap hebben wij een slaapexpertise centrum opgezet waarin we onze kennis m.b.t. slaapdiagnostiek, behandeling van slaapproblemen en pijnsignalering hebben kunnen bundelen en delen.

 

 

foto sylvia en tejo, zorg voor slaap.

Sylvia Loos en Tejo Hylkema

Sylvia Loos

Mijn naam is Sylvia Loos, BIG geregistreerd verpleegkundige. Ik ben meer dan 30 jaar werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast mijn werk in deze zorg, heb ik ook gewerkt als verpleegkundige in de palliatieve thuisondersteuning.

Slaapproblemen in de zorg

Naast mijn werk bij Nyx zorg voor slaap, ben ik tevens werkzaam bij Sherpa als adviseur zorg en ondersteuning voor mensen met een ernstig meervoudige beperking.  Het is in deze functie geweest, dat ik in aanraking ben gekomen met de slaapwetenschap en het doen van slaapdiagnostiek. Uit slaapmetingen bleek dat mensen in de intramurale zorg dikwijls een slechte kwaliteit van slaap hebben en dat dit hun kwaliteit van bestaan negatief beïnvloedde. In de jaren die volgden, heb ik me gespecialiseerd in het diagnosticeren van slaap bij mensen met een verstandelijke beperking en later ook de ouderenzorg, waar mijn speciale aandachtsgebieden slaap bij mensen met dementie en slaap in de palliatieve fase zijn.

Integrale zorg

De verpleegkundige wetenschap ontwikkelt snel. Met name de slaapwetenschap is volop in ontwikkeling en wij dragen daar vanuit Nyx zorg voor slaap aan bij. Door het doen van onderzoek, het delen van onze kennis op opleidingsinstituten en bij congressen en vooral ook door resultaten van slaaptrajecten te tonen.  Uit ervaring weet ik dat het reguliere verpleegkundig palet om slaapproblemen te behandelen soms nog minimaal lijkt. Verpleegkundigen, begeleiders en artsen vallen vaak nog terug op medicatie en/of adviezen over leefstijl, omdat niet altijd nog duidelijk is welke stappen er nog meer genomen zouden kunnen worden. Deze stappen heb ik in de afgelopen jaren kunnen en mogen nemen. Het heeft geleid tot inzichten en ervaringen over wat werkt en in welke situatie. Voor mij is de cliënt en zijn of haar context leidend en bepalend. Het verbeteren van diens slaap-waakkwaliteit is waar alles om draagt. Het vraagt om klinisch redeneren en soms ook om een out-of-the-box visie om dit te kunnen verbeteren. Naast diagnosticeren en verbetertrajecten begeleiden, geef ik tevens met veel plezier scholing over slaap op MBO’s en HBO’s,.

Bekijk mijn LinkedIn profiel


Tejo Hylkema

Ik ben Tejo Hylkema, BIG geregistreerd verpleegkundige, verplegings­wetenschapper en docent verpleegkunde bij Avans Hogeschool.Daarnaast ben ik voorzitter van de afdeling Complementaire zorg bij de V&VN.

Slaaproblemen

In 2001 introduceerde ik de actiwatch in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking vanaf die tijd diagnosticeer en adviseer ik bij slaapproblemen.  In eerste instantie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking en later ook in de ouderenzorg.  Voor mij als wetenschapper is het van belang dat we alle vormen van behandelen die we aanbieden ook bewezen werkzaam zijn.

Verpleegkunde

In mijn werk als verpleegkundige en als docent heb werk ik altijd vanuit een integrale visie. Dit betekent dat ik zowel bij Avans Hogeschool als bij Nyx zorg voor slaap zo breed mogelijk kijk naar alle oorzaken welke aan een slechte slaap ten grondslag kunnen liggen. Het maakt het voor mij ook mogelijk om “werelden te verbinden”. In dit geval scholingsinstituten en “de Zorg”, waardoor toekomstige collega’s aan de basis al kennis over slaap meekrijgen.

 

 

Bekijk mijn LinkedIn profiel