wallpaper

Over ons

Nyx zorg voor slaap

We zijn een maatschap voor complementaire verpleegkundige zorg bij slaapproblemen en chronische pijnklachten. We hebben jarenlange ervaring met het diagnosticeren en behandelen van velerlei slaapproblemen. Helaas blijven mensen lang doorlopen met slaapproblemen, denkend dat er geen oplossing is voor hun probleem. We bewijzen vaak het tegendeel! Zoekt u een betrouwbare en laagdrempelige oplossing voor slaapproblemen, dan kunnen wij u helpen.  We stellen de diagnose en behandelen die in onze praktijk, bij u thuis of op zorglocaties. Naast diagnosticeren en behandelen geven wij ook scholing en trainingen. Blijft u niet lopen met slaapproblemen! U bent van harte welkom in onze praktijk.

foto sylvia en tejo, zorg voor slaap.

Sylvia Loos en Tejo Hylkema

Sylvia Loos

Mijn naam is Sylvia Loos, BIG geregistreerd verpleegkundige. Ik ben al vele jaren werkzaam in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Naast mijn werk in deze zorg, heb ik ook  gewerkt als verpleegkundige in de palliatieve thuisondersteuning.

Advies en ondersteuning

De laatste jaren ben ik werkzaam als adviseur zorg en ondersteuning aan mensen met ernstige meervoudige beperkingen.  In deze functie heb ik een Consultatieteam Slaap opgezet in mijn organisatie. uit slaapmetingen bleek dat mensen in de intramurale zorg een slechte kwaliteit van slaap hebben. In de jaren die volgden, heb ik me gespecialiseerd in het diagnosticeren van slaap bij mensen met een verstandelijke beperking. Het behandelen van deze slaapproblemen echter, kon niet in de functie van consulent Slaap. Om die reden ben ik in april 2014 gestart met Nyx, zorg voor slaap. Inmiddels diagnosticeren en behandelen we mensen met en zonder beperking en uit alle leeftijdsgroepen.

Complementaire zorg

De verpleegkundige wetenschap ontwikkelt snel. Met name de slaapwetenschap is volop in ontwikkeling en ik (wij) dragen daar vanuit Nyx aan bij. Het reguliere verpleegkundig palet om slaapproblemen te behandelen is soms echter minimaal. Verpleegkundigen en artsen vallen vaak terug op medicatie en/of adviezen over leefstijl. Door de patienten die ik zie in onze praktijk, heb ik ervaren dat dit vaak niet voldoende is om slaapproblemen werkelijk op te lossen. Er is  meer nodig, met tijd en aandacht voor de specifieke situatie van de persoon. Daarom ben ik gestart met het volgen van  scholingen op het gebied van complementaire zorg; dit als aanvulling op de reguliere verpleegkunde . Dit heeft geresulteerd in een breed palet aan behandelmogelijkheden, met vaak zeer positief resultaat voor de patient! Ook mensen die al jaren met slaapproblemen kampen en al bij vele specialisten zijn geweest, bleken bij Nyx te kunnen worden geholpen. Samen met u brengen wij  uw slaap in beeld en stemmen we de behandeling op uw situtatie en wensen af.

Bekijk mijn LinkedIn profiel


Tejo Hylkema

Ik ben Tejo Hylkema, BIG geregistreerd verpleegkundige, verplegings­wetenschapper en docent verpleegkunde bij Avans Hogeschool.Daarnaast ben ik voorzitter van de afdeling Complementaire zorg bij de V&VN.

Slaaproblemen

Ik heb ruim 15 jaar ervaring met het diagnosticeren en behandelen van slaapproblemen. Dit was vooral in de reguliere zorg. Ik merkte dat veel mensen met slaapproblemen onbehandeld de deur uitgingen of met slaapmedicatie. Daarom is naast het diagnosticeren met actigrafie, het complementair behandelen van (chronische) slaapproblemen en pijnklachten de ideale manier van werken. Hierdoor kunnen veel meer slaapproblemen behandelen dan in een reguliere slaappoli. Ik ben bijgeschoold bij de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). Voor mij als wetenschapper is het van belang dat we alle vormen van behandelen die we aanbieden ook bewezen werkzaam zijn.

Verpleegkunde

In mijn werk als verpleegkundige heb ik altijd gewerkt vanuit een holistische visie. Echter er was steeds minder tijd om echt aandacht te besteden aan een cliënt of patiënt. Ook kwam er binnen het holistisch handelen er een, voor mij, nieuwe dimensie bij: energie. De mens is lichaam, geest en energie. Al deze dimensies staan met elkaar in verbinding. Door energetisch te werken, wordt een beroep gedaan op het zelfhelend vermogen. Geen enkele dimensie kan onbehandeld blijven bij slaapproblemen en pijnklachten. Na jarenlang als verpleegkundige te hebben gewerkt heb ik nu het gevoel ECHT als verpleegkundige te werken.

Bekijk mijn LinkedIn profiel