wallpaper

Scholingen

Veel vragen

De Basiscursus Actigrafie en de SupervisieActigrafie zijn ontwikkeld door Nyx, zorg voor slaap nadat we in onze praktijk veel vragen kregen over hóe nu de data, verkregen uit de Actiwatch (het meetinstrument), te analyseren nadat deze is ingezet bij mensen met een (ernstige meervoudige) verstandelijke beperking. Tejo Hylkema is de eerste onderzoeker geweest die slaapmetingen met de actiwatch deed bij deze doelgroep.

crkbo_instelling

Onderzoek en training

Tejo heeft hierover ook diverse internationale publicaties geschreven. Inmiddels geldt hij in den lande als een expert in het lezen en analyseren van deze metingen en wordt hij in deze hoedanigheid ook gevraagd door vele instanties. Samen met Sylvia Loos, verpleegkundige en adviseur zorg en ondersteuning bij Sherpa, heeft hij de afgelopen jaren een actigrafie-cursus ontwikkeld, nadat beiden dikwijls de vraag van gebruikers van de actiwatch kregen om hen te helpen met analyseren van de data. Met name het vertalen naar een passend (slaap)advies wordt door gebruikers vaak als lastig ervaren.

 

 

Klachtenregeling:

Nyx zorg voor slaap streeft ernaar om zorgvuldig met mensen om te gaan. We willen een goede kwaliteit leveren en gemaakte afspraken nakomen. Toch kan het voorkomen dat er klachten ontstaan.

Waarover kun je een klacht indienen:
De bejegening door medewerkers van Nyx zorg voor slaap
Het niet nakomen van gedane toezeggingen / gemaakte afspraken
Onzorgvuldige omgang met vertrouwelijke informatie
Ernstige afwijking van de inhoud van de cursussen ten opzicht  de informatie op de website

klachtenregeling