wallpaper

Supervisie

Supervisie Actigrafie

Na het voltooien van de Basiscursus Actigrafie kunnen de gebruikers aansluitend de Supervisieactigrafie volgen. De cursus actigrafie voor gevorderden is een scholing van één á twee dagdelen om cursisten meer inzit te geven in complexe actigrafieën/ slaapproblemen. De cursus staat geheel in het teken van de slaap van de cliënten van betrokken slaapteam.

Inhoud:

In de Supervisie bieden wij een op maat gemaakte training aan voor zorgprofessionals. Deze bijeenkomst stelt de cursist in staat zich te verdiepen in het maken en vertalen van complexe actigrafieën. Er wordt geoefend met het berekenen van deze actigrafieën. Tevens is er aandacht voor vertalen naar een gedetailleerd en passend (slaap)advies voor de client.

In de training bieden we de volgende onderdelen standaard aan:

  • Intake gesprekken en verslaglegging
  • Bewerken van complexe actigrafieën
  • Analyseren van deze actigrafieën
  • Eigen casuïstiek bespreken d.m.v. supervisie

Voorbereiding door cursist

Er dienen meerdere actigrafieën te zijn om te bespreken.

Kosten:

€ 525,-  per dagdeel. De cursus wordt in-compagny gegeven.

Studiebelasting:

geen

Evaluatie

Na het volgen van de gevorderden cursus actigrafie vragen wij de cursist om een evaluatieformulier in te vullen.

Accreditatie

Voor deze scholing is accreditatie aangevraagd bij de V&VN en Cluster 1 voor artsen (huisartsen, AVG artsen, artsen ouderengeneeskunde) en NVO/NIP. Verdere accreditatie kan op verzoek worden aangevraagd.

Aanmelding:

Voor de aanmelding hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

Lees de aanmeldingsvoorwaarden

Ik ben VrouwManAgenda:

 

In planning: speciale gevorderden cursus  voor (AVG) artsen over slaapproblemen en supplementen.

Reacties van deelnemers:

“Lekker praktisch, veel kennis opgedaan”

“Geeft veel aanknopingspunten”

“Fijn we kunnen hiermee verder”

“Boeiend onderwerp, praktisch, werkbaar en bruikbaar voor de praktijk”

“Twee cursusleiders prettige ervaring, vullen elkaar goed aan”

“Leuk de vele praktijkvoorbeelden. Heel interessante scholing, Dank”

“Ik word er enthousiast van”